VINKLAR

Taklutning

Bredden 1000 mm är vald för enkelhetens skull, du kan naturligtvis använda vilket breddmått du vill. Höjdmåttet skall vara mätt vinkelrät mot breddmåttetNockhöjd

Om du vill räkna ut hur mycket en taklutning stiger på en breddmeter så fyller du i 1000 i breddmått och vinkeln i vinkel.

Om du vill räkna ut nockhöjden på en takstol så skriver du in horisontalmåttet från nock till utsida lejd i breddmått. Ange takvinkeln i vinkel.

Om takfoten är "förhöjd" så ange denna höjd i takfotshöjd och hoppa över överram. Om underramen är sågad "till intet" så ange överramsmåttet i överram och hoppa över takfotshöjd.

Takfall

Breddmåttet skall vara det horisontella måttet från takfot till nock. Vinkel är uppmätt eller på ritning angiven vinkel.YTOR & VOLYMER

Kub
TriangelCylinder

Vill du enbart räkna ytan på cirkeln skriver du bara radien i fältet och klickar på "Beräkna". Då får du tillbaka ytan på cirkeln.MATERIAL ÅTGÅNG

Material Åtgång Enhet
10 mm fasadputs på leca (torrbruk) 18 kg/m2
3 mm tunngrundning på leca (torrbruk) 5 kg/m2
5 mm slammning på leca (torrbruk) 9 kg/m2
Betonghålsten ??x165x400 14 st/m2
Betonghålsten ??x190x400 12,5 st/m2
Buloklossar vid armeringsnät 5 st/m2
Fasadtegel 120x62x250 55 st/m2
Lecablock ??x190x590 8,3 st/m2
Murning 120 mm Leca (Gullex) 3,75 kg/m2
Murning 120 mm Leca (torrbruk) 25 kg/m2
Murning 125x190x400 betonghålsten (Gullex) 4,5 kg/m2
Murning 125x190x400 betonghålsten (torrbruk) 30 kg/m2
Murning 150 mm Leca (Gullex) 4,5 kg/m2
Murning 150 mm Leca (torrbruk) 30 kg/m2
Murning 150x190x400 betonghålsten (Gullex) 5,25 kg/m2
Murning 150x190x400 betonghålsten (torrbruk) 35 kg/m2
Murning 190 mm Leca (Gullex) 6 kg/m2
Murning 190 mm Leca (torrbruk) 40 kg/m2
Murning 200x190x400 betonghålsten (Gullex) 7,5 kg/m2
Murning 200x190x400 betonghålsten (torrbruk) 50 kg/m2
Murning 250 mm Leca (Gullex) 6,25 kg/m2
Murning 250 mm Leca (torrbruk) 50 kg/m2
Murning 250 mm Leca Isolerblock (Gullex) 4,5 kg/m2
Murning 250 mm Leca Isolerblock (torrbruk) 30 kg/m2
Murning 250x190x400 betonghålsten (Gullex) 9 kg/m2
Murning 250x190x400 betonghålsten (torrbruk) 60 kg/m2
Murning 290 mm Leca (Gullex) 9 kg/m2
Murning 290 mm Leca (torrbruk) 60 kg/m2
Murning 290 mm Leca Isolerblock (Gullex) 5,25 kg/m2
Murning 290 mm Leca Isolerblock (torrbruk) 35 kg/m2
Murning 350 mm Leca (Gullex) 10,5 kg/m2
Murning 350 mm Leca (torrbruk) 70 kg/m2
Murning 350 mm Leca Isolerblock (Gullex) 6 kg/m2
Murning 350 mm Leca Isolerblock (torrbruk) 40 kg/m2
Murning 70 mm Leca (Gullex) 2,25 kg/m2
Murning 70 mm leca (torrbruk) 15 kg/m2
Murning 90 mm Leca (Gullex) 3 kg/m2
Murning 90 mm Leca (torrbruk) 20 kg/m2
Murning fasadtegel 120x62x250 (Gullex) 10,5 kg/m2
Murning fasadtegel 120x62x250 (torrbruk) 70 kg/m2
Material Åtgång Enhet
120 mm spontade brädor/panel 9,52 lpm/m2
145 mm spontade brädor/panel 7,25 lpm/m2
70 mm spontade brädor/panel 15,87 lpm/m2
95 mm spontade brädor/panel 11,36 lpm/m2
Glespanel 28x70 s-300 mm 3,4 lpm/m2
Glespanel 28x70 s-400 mm 2,5 lpm/m2
Lockläktpanel 45/120 8,3/8,3 lpm/m2
Lockläktpanel 45/145 6,9/6,9 lpm/m2
Lockläktpanel 45/95 10,5/10,5 lpm/m2
Lockpanel 120/120 5,0/5,0 lpm/m2
Lockpanel 120/145 4,5/4,5 lpm/m2
Lockpanel 95/120 5,8/5,8 lpm/m2
Lockpanel 95/145 5,0/5,0 lpm/m2
Lockpanel 95/95 6,7/6,7 lpm/m2
Spikläkt 28x70 s-600 mm 1,7 lpm/m2
Strö och bärläkt 25x38 5,5 lpm/m2
Material Åtgång Enhet
Byggplåt, 35 mm farmarskruv 7-8 st/m2
Byggplåt, 35 mm farmarskruv 7-8 st/m2
Bärläkt (25x38), 75 mm galvad trådspik 10 st/m2
Gipsskivor utv., 35 mm galvad pappspik 20 st/m2
Gipsskivor, 32-42 mm gipsskruv 20 st/m2
Glespanel, 75 mm galvad trådspik 10 st/m2
Invändig panel, 50 mm blank dyckert 25 st/m2
Invändig panel, Teboclips 30 st/m2
Lockpanel, 75 mm galvad trådspik 30 st/m2
Promonord Cembonit/Medio, skruv 2 st/m2
Råspont, 75 mm galvad trådspik 15 st/m2
Shingel, 28 mm galvad pappspik 30 st/m2
Spånskivegolv, 55 mm spånskiveskruv 10 st/m2
Stomme, 100 mm galvad trådspik 4-12 st/m2
Ströläkt (25x38), 63 mm galvad trådspik 10 st/m2
Trallgolv, 55 mm rostfri trallskruv 35 st/m2
Underlagspapp, 25 mm galvad pappspik 30 st/m2